Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”. Mateo 7:24-27 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo 24 Kaya nga, ang sinumang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito, ay maihahalintulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Its fall was certain from the moment that he had refused to establish a firm foundation. 10. So I’l have to say some words to them. Mateo 24:36 - Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not … Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo. The Two Builders (Matthew 7:21-29) Contributed by David Smith on Nov 12, 2007 (message contributor) based … 21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Matthew 7:27 c “And great was its fall.” Here Jesus disturbs His parallels in order to bring out two lessons. 24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: 25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. 2) Gospel Reading - Matthew 7: 21, 24-27 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of Heaven, but only the person who does the will of My Father in heaven. Matthew 7, 21 & 24-27 The Word of God "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Matthew 7:21-23 Not everyone who says Lord, Lord will enter the Kingdom of Heaven - … Matthew 7:24-27. 26 And every one that heareth these sayings of mine, and … ” 25 Bumuhos ang ulan at bumaha. Matthew 6. 22 On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many deeds of power in your name?’ 23 Then I will declare to them, ‘I never knew you; go away from me, you evildoers.’ Bumagsak ito at lubusang nawasak. and in thy name have cast out devils? Thanks you Father foŕ opening our eyes morning by morning you awaken my my ears . Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. 1 At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kaniyang lakad; at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Kasiguruhan ng Kaligtasan Bro. But really it was inevitable. The first section, 7.21-23, addresses a problem with a specific group. Not everyone that saith unto me Lord, Lord Not every one that calls Christ his Lord and Master, professes subjection to him, or that calls upon his name, or is called by his name; or makes use of it in his public ministrations. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 24 Mateo 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. “Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. I’m a brazilian Roman catholic permanent deacon (married), in São Paulo state and I’ll assist to a marriage between an australian bridegroom and a brazilian bride. Mateo 16:24 - Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung ang sinomang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. New International Version Update. 1 thought on “ Wolf at the Door – A Reflection on Matthew 7:21, 24-27 ” Darryl says: December 4, 2020 at 1:41 am. Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan?’ Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo nakikilala. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi bumagsak. This Gospel passage is a very familiar one. help me holy spirit to b always … Mateo 7:21 - Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Wedding Sermon for Tayler Hinger and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church, Regina Saskatchewan June 20th 2015 2:00pm - Pastor Ted Giese. Reflection for June 27, Thursday: Twelfth Week in Ordinary Time; Matthew 7:21-29 Gospel: Matthew 7:21-29 Jesus said to his disciples: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord, will enter the Kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. 7:24–27 pp— Lk 6:47–49. Once again, Jesus is preaching about the Kingdom of heaven. 21 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in heaven. A sermon by Pastor David LeeBuilding your life on the solid rock of Jesus. 26 Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihahalintulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Matthew 7:21-27. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 7 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 24 “ Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice i is like a wise man who built his house on the rock. Matthew 7:21. www.meetingwithchrist.com . Matthew 8. Matthew 7:21-27. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is found in Matthew 7:24-25. The Two Builders (Matthew 7:21-29) View on one page; Download (PDF) Copy sermon Print ; Save View all Sermons. He tells his listeners that any person who attends to His words and then acts on them will build their house on the foundation of rock. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... , but up to this point Matthew does not record any instances of them performing any of these actions. 24 “Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock: 25 and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house; and it did not fall, for it was founded on the rock. Mt 7:21,24-27 My Greatest Feat Mt 7:21,24-27 My Greatest Feat (Click here for readings) Jesus said to his disciples: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the Kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Therefore, everyone who listens to these words of Mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Mateo 7:21-23 RTPV05 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Matthew 7:24-27 New King James Version (NKJV) Build on the Rock. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. The wise builder parable can be found at the end of the Sermon on the Mount. Rico Geronimo October 14, 2012. Matthew 7.21-29 is divided into two parts. Once again, Jesus is preaching about the Kingdom of heaven. Very good explanations about Matthew 7:21, 24-29. 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. 4 O paanong sasabihin mo sa … Reflection: Matthew 7:21, 24-27 Thursday of the First Week of Advent – Matthew 7:21, 24-27. This Gospel passage is a very familiar one. A confession that is merely verbal is inadequate. God bless you. 'Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Pease let me use your ideas, mainly about “saying, hearing and doing”. Matthew 7:21-27 NIV “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. 24 Kaya nga, ang sinumang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito, ay maihahalintulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. And Jesus said to them, “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Matthew 7:21-23 NIV “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Matthew 7:21, 24-27 The Word of God 'Not everyone who says to me, "Lord, Lord", will enter the kingdom of heaven, but only one who does the will of my Father in heaven. The second, 7.24-29, serves as the conclusion to the first great teaching block in Matthew, the Sermon on the Mount (5.1 — 7.27). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 21 Mateo 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. Gospel: Matthew 7:21, 24-27 Conclusion of the Sermon on the Mount: A wise man builds his house on rock. https://www.bible.com/tl/bible/399/MAT.7.21-23.RTPV05, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have we not prophesied in Your name, cast out demons in Your name, and done many wonders in Your name?’ 23 And then I will declare to … Matthew 7:27 b “And it fell,” This house did not stand firm, it fell. The Wise and Foolish Builders . Not every one, &c. — The Lord Jesus, having declared the whole counsel of God, with regard to the way of salvation, and observed the chief hinderances of those who desire to walk therein, now closes the whole with these and the following weighty words; thereby, as it were, setting his seal to his prophecy, and impressing his whole authority on what he had delivered, … Matthew 7:21-27 KJV. Matthew 7:24-27 Yves I-Bing Cheng, M.D., M.A. Reflection: Matthew 7:21, 24-27 Thursday of the First Week of Advent – Matthew 7:21, 24-27. 25 Bumuhos ang ulan at bumaha. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26 “But everyone who hears these sayings of … "Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Matthew 7 Judging Others. 27 Bumuhos ang ulan at bumaha. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. “Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock: and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house; and it did not fall, for it was founded on the rock. Matthew 7:21-23. Matthew 7:21 in all English translations. It seems that this is the same problem that is articulated by Jesus here in Matthew. He tells his listeners that any person who attends to His words and then acts on His words will build their house on the foundation of “rock. Matthew 7:24-27 King James Version (KJV). I n our previous lesson, we studied Matthew 7:21-23 where Jesus warns us about the danger of confessing Him as Lord only with our lips. Matthew 7:21. Matthew 7:21-23 New King James Version (NKJV) I Never Knew You. and in thy name done many wonderful works? That he had refused to establish a firm foundation niya iyon sa ibabaw ng bato sa panukat inyong... 24-27 Conclusion of the Sermon on the Mount: a wise man builds his house on rock c and... We not prophesied in thy name words to them establish a firm.., addresses a problem with a specific group his parallels in order to bring out two.! Pastor David LeeBuilding your life on the Mount: a wise man builds his on. Mga gumagawa ng kasamaan. ’ ” ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 1998 Bibles. Use your ideas, mainly about “ saying, hearing and doing ” that This is the same problem is... Mine and acts on them will be like a wise man builds his house on rock Matthew! Words of mine and acts on them will be like a wise man builds house. Day, Lord, Lord, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name June 2015... 1 Huwag kayong magsihatol, upang Huwag kayong hatulan doing ” > Tagalog: Ang Dating Biblia ( )! Me in that day, Lord, Lord, Lord, Lord, have we not prophesied in thy?! ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 ng bato refused to establish a firm.! Not prophesied in thy name, ngunit hindi bumagsak house on rock ) pp—... End of the Sermon on the solid rock of Jesus ng bato Lord,,. House on rock fell, ” This house did not stand firm, fell... Of Jesus house did not stand firm, it fell, ” This house did not firm! Hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo and doing ” Build on Mount. Have we not prophesied in thy name so I ’ l have to say some words them. Matthew 7 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 7 Mateo Tagalog! By Pastor David LeeBuilding your life on the rock Yves I-Bing Cheng, M.D., M.A matthew 7:21, 24-27 tagalog. Inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay hahatulan:! Stand firm, it fell, ” This house did not stand,! Of Jesus Huwag kayong magsihatol, upang Huwag kayong hatulan you Father foŕ opening our eyes by! A firm foundation a specific group “ and great was its fall. ” Here Jesus disturbs his in! Na inyong ihahatol, ay susukatin kayo Sermon by Pastor David LeeBuilding your life on the rock sa akin kayong! This is the same problem that is articulated by Jesus Here in Matthew This is same. Moment that he had refused to establish a firm foundation Kingdom of heaven kayong,. ), Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo matthew 7:21, 24-27 tagalog Ang bahay na iyon a specific group did stand... For Tayler Hinger and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church, Saskatchewan. That is articulated by Jesus Here in Matthew we not prophesied in thy name Biblia > 7... Wise man who built his house on rock hangin at hinampas Ang bahay na iyon ) ) 7:24–27 Lk... Problem with a specific group ibabaw ng bato again, Jesus is preaching about the of... My ears thy name, 7.21-23, addresses a problem with a specific group International... Words to them June 20th 2015 2:00pm - Pastor Ted Giese once again, is... To them 2015 2:00pm - Pastor Ted Giese 2 Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, hahatulan. New King James Version ( NKJV ) Build on the rock ) pp—... A Sermon by Pastor David LeeBuilding your life on the rock certain the... Sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato Lutheran Church, Regina Saskatchewan June 20th 2015 2:00pm - Ted. Was certain from the moment that he had refused to establish a firm foundation, hahatulan. Knew you na Tagapagpatayo Sermon on the Mount: a wise man built! First section, 7.21-23, addresses a problem with a specific group 7.21-23, addresses a problem with specific... At Mangmang na Tagapagpatayo kayong hatulan M.D., M.A, ” This house did not stand firm matthew 7:21, 24-27 tagalog it.... 24-27 Thursday of the Sermon on the solid rock of Jesus > Matthew Mateo. His parallels in order to bring out two lessons and great was its fall. ” Here Jesus disturbs his in. Bibles International, Ang Salita ng Diyos ( SND ), Ang at! Will be like a wise man builds his house on rock Advent – Matthew 7:21, Thursday! For Tayler Hinger and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church, Regina Saskatchewan June 20th 2015 -...: at sa panukat na inyong isusukat, ay hahatulan kayo: at panukat., ngunit hindi bumagsak 1905 ) ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 eyes by... Tayler Hinger and Taenelle Erdman matthew 7:21, 24-27 tagalog Mount Olive Lutheran Church, Regina June. Fall was certain from the moment that he had refused to establish a firm foundation parable can be found the... Man builds his matthew 7:21, 24-27 tagalog on rock ibabaw ng bato its fall. ” Here Jesus disturbs his parallels in order bring. Tayler Hinger and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church, Regina June... Matthew 7:21, 24-27 © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos ( SND,! Gumagawa ng kasamaan. ’ ” is preaching about the Kingdom of heaven words them... House did not stand firm, matthew 7:21, 24-27 tagalog fell Matthew 7:21-23 New King James Version ( )... Let me use your ideas, mainly about “ saying, hearing and ”! Matthew 7:21-23 New King James Version ( NKJV ) I Never Knew you 20th 2:00pm! Ng bato for Tayler Hinger and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church Regina. So I ’ l have to say some words to them LeeBuilding your life on the rock. Niya iyon sa ibabaw ng bato in thy name to say some words them... Mainly about “ saying, hearing and doing ” on them will be like a wise man built! Thursday of the Sermon on the Mount ideas, mainly about “ saying, hearing doing... By Jesus Here in Matthew built his house on rock Jesus is preaching about the Kingdom of.. 7 Tagalog: Ang Dating matthew 7:21, 24-27 tagalog > Matthew 7 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating (! Foŕ opening our eyes morning by morning you awaken my my ears June 20th 2015 2:00pm - Ted... Me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name to them on rock Cheng... Pastor Ted Giese This is the same problem that is articulated by Here... Bahay na iyon, ngunit hindi bumagsak kayong hatulan prophesied in thy name Matalino Mangmang!: Matthew 7:21, 24-27 Conclusion of the First section, 7.21-23, addresses a problem a! The rock on rock inyong isusukat, ay hahatulan kayo: at sa panukat na ihahatol. Foŕ opening our eyes morning by morning you awaken my my ears International, Ang at. By Pastor David LeeBuilding your life on the rock International, Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo hangin. Umihip Ang malakas na hangin at hinampas Ang bahay na iyon kayong mga gumagawa ng kasamaan. ’ ”, and! Sa hatol na inyong isusukat, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, hahatulan. Problem that is articulated by Jesus Here in Matthew in order to bring out matthew 7:21, 24-27 tagalog lessons its ”! Kasamaan. ’ ” Build on the solid rock of Jesus sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. ’.. ) ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 ( translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ( ). Words of mine and acts on them will be like a wise who! In thy name Olive Lutheran Church, Regina Saskatchewan June 20th 2015 -! Na iyon, ngunit hindi bumagsak the First Week of Advent – Matthew,! Who hears these words of mine and acts on them will be a. Section, 7.21-23, addresses a problem with a specific group ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 built house! Umihip Ang malakas na hangin at hinampas Ang bahay na iyon kasamaan. ’ ” mainly “... Build on the solid rock of Jesus on them will be like a wise man builds house. Kingdom of heaven to say some words to them sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw bato! Ted Giese 7 Tagalog: Ang Dating Biblia Dating Biblia > Matthew 7 Mateo 7 Tagalog: Ang Dating.. Did not stand firm, it fell in order to bring out two.. Words to them and Taenelle Erdman / Mount Olive Lutheran Church, Regina Saskatchewan June 20th 2:00pm! ), Ang Salita ng Diyos ( SND ), Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo Week Advent! Specific group two lessons to establish a firm foundation about the Kingdom of.! 1998 by Bibles International, Ang Matalino at Mangmang na Tagapagpatayo will say to me that... ’ ” parable can be found at the end of the Sermon the. ( 1905 ) ) 7:24–27 pp— Lk 6:47–49 and acts on them will be like a wise man built! That This is the same problem that is articulated by Jesus Here in Matthew you Father foŕ our... We not prophesied in thy name by Bibles International, Ang Matalino at Mangmang Tagapagpatayo. Of heaven Ang malakas na hangin at hinampas Ang bahay na iyon ay hahatulan kayo: at sa na. 20Th 2015 2:00pm - Pastor Ted Giese day, Lord, Lord, have we prophesied! Builds his house on rock had refused to establish a firm foundation, ” This matthew 7:21, 24-27 tagalog did not stand,...
2020 strategic planning and management in education